Kretingos rajono Salantų kultūros centras

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Apie mus Istorija Muzikavimo tradicijos

Muzikavimo tradicijos

El. paštas Spausdinti PDF
Salantuose labai gilios chorinio dainavimo tradicijos. Dideli bažnyčios vargonininko Stanislovo Danilevičiaus, kuris į Salantus atsikėlė kartu su kunigu Pranciškumi Urbanavičiumi, nuopelnai. Vargonininkas pirmasis užgiedojo lietuviškai, nors ano meto dvasinė vyresnybė buvo įspėjusi bažnyčiose nieko nekeisti. Kalėdodamas ragino jaunimą stoti į bažnytinį chorą. Salantiškiams buvo negirdėtas dalykas, kad kaimo jaunimas galėtų giedoti bažnyčioje. Per Mišias kiekvieną sekmadienį choras giedodavo net keturiais balsais. Choras giedodavo ne vien tik religines giesmes. Kartą buvo nuvykęs Kretingon ir čia grafų Tiškevičių parke surengė labdaringą koncertą, turėjusį didžiulį pasisekimą. Kai kurie lenkiškai kalbėję kurorto ponai kvietė chorą su lenkiška programa atvykti Palangon. Tačiau choristai atsisakė, pareikšdami, kad jie dainuoja tik lietuviškas dainas.
Salantų bažnytiniame chore giedojo vėliau garsia Lietuvos dainininke tapusi Adelė Nezabitauskaitė - Galaunienė.
Likimas į Salantus buvo atvijęs čekų tautybės dirigentą Jozefą Eduardą Mašeką. Jį vadovauti Rietavo orkestrui buvo pasikvietęs kunigaikštis B. Oginskis. Į Salantus J. Mašekas pateko B. Oginskiui pasiligojus, kai Rietavo orkestras pradėjo irti. Taip J. Mašekas tapo Salantų dvaro administratoriumi. Salantuose jis sulaukė ir savo gyvenimo saulėlydžio. Mirė 1927 metais. Palaidotas Salantų kapinėse. Jo kapą žymi ąžuolinė skulptūra, vaizduojanti vaidilą su kanklėmis.
Pokario metais Salantuose susikūrė kultūros namų choras, suvienijęs dainos mėgėjus iš viso miestelio. Salantų kultūros namų choras nuo pat 1946 m. dalyvavo visose Dainų šventėse. Pradžioje šiam chorui vadovavo Kazys Rutkaitis, 1952 m. vadovauti ėmėsi Alfonsas Girskis.
Didelis A. Girskio nuopelnas - vyrų choro įkūrimas. Choras gyvavo apie penketą metų, iki rajono likvidavimo, po to daugelis dainininkų išvyko į kitus rajonus, ir chorui egzistuoti nebeliko galimybių.
1965 m. į Salantus atvyko jaunas, ką tik baigęs J. Šimkaus muzikos technikumą choro vadovas Petras Pučkorius. Jo vadovaujami Salantų chorai garsėja iki šiol.
Nuo pat konkurso "Dainų dainelė" pradžios Danutės ir Petro Pučkorių paruošti dainorėliai daugybę kartų garsino Salantus Lietuvoje tapdami laureatais.
P.Pučkorius - pirmasis 1989 m. Salantuose įsteigto Kretingos vaikų muzikos mokyklos filialo direktorius. Jam vadovaujant 1993 m. įkurta savarankiška Salantų meno mokykla. Šios mokyklos įkūrimas - labai svarbus žingsnis Salantų muzikavimo tradicijų puoselėjimo istorijoje.
choras      kapela2016   vokalinisansamblis 

Choras

Liaudiškos muzikos kapela „Strazdelis“

Mišrus vokalinis ansamblis

Kapela susikūrė 2009 metais. Koncertavo Salantų miesto šventėje, Joninėse. 2010 metais kolektyvas dalyvavo liaudiškų kapelų šventėje "Kretingėškė polka", Kretingos miesto bei Derliaus šventėse. Kapela buvo kviečiama koncertuoti Kretingos bei kitų rajonų šventėse. 2011 metais kapela pripažinta geriausia rajone. 2013 m. dalyvavo Kretingos vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 760-osioms metinėms paminėti šventiniame koncerte. 2014 m. organizavo kapelų šventę "Nuo vakarų ligi rytų, gros kapelijos kartu". Kolektyvas gyvavo 2009-2014 metais. 2016 m. savo veiklą vėl atnaujino, o jos vadovu tapo Petras Pučkorius.

dapsauskai07_05_2728

Pučiamųjų instrumentų ansamblis

(Vad. Danutė Venckienė)

Pučiamųjų ansamblio pagrindą sudaro Dapšauskų šeima: tėvai - Genovaitė ir Leonas bei keturi jų vaikai - Danutė, Jonas, Juozas ir Regina. Ansamblis dayvauja įvairiuose renginiuose, šventėse, yra daugkartiniai tarptautinio festivalio "Skamba, skamba kankliai" dalyviai. 2008 metais išleido CD "Dapšauskų šeimos muzikavimas". 2010 m. dalyvavo "Muzikos dienos" akcijoje Salantuose. Pučiamųjų instrumentų ansamblis dalyvauja miesto šventėje, atlaiduose, Velykų procesijose, Mindaugo karūnavimo šventėje, kalnų giedojimuose, gegužinių pamaldų giedojimuose prie Gaidžio koplyčios ir kt.koplytėlių.