Kretingos rajono Salantų kultūros centras

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Apie mus Skyriai Laivių skyrius

Laivių skyrius

El. paštas Spausdinti PDF

Laivių skyrius

laiviu_pastatas

1988m. įsikūrė Laivių kultūros namai. Darbuotojai dirbę Laiviuose: Margarita Petrauskaitė, Saulius ir Neringa Vincevičiai, Stasė Preibienė, Jonas Dapšauskas, Rasa  Jundulaitė, Stasė Butkevičienė. 2010m. kultūros filialas prijungtas prie Salantų kultūros centro. 2012m. tapo Laivių skyriumi. Šiuo metu skyriuje dirba Rožė Žvinklienė ir Jurgita Girdžiūnienė.

Kolektyvai

Laiviai_folkloro

Folkloro ansamblis
(Vad. Jurgita Girdžiūnienė)

 Folkloro kolektyvas įkurtas 1999 metais. Jame įvairaus amžiaus, profesijų ir išsilavinimo bei pomėgių žmonės. Kolektyvą subūrė buvusi Laivių kultūros namų vedėja Stasė Preibienė ir meno vadovas Jonas Dapšauskas. Dėl darbuotojų kaitos kurį laiką kolektyvas buvo pristabdęs savo veiklą. 2007 metais, atėjus dirbti filialo vedėjai Stasei Butkevičienei, jo veikla buvo atnaujinta. Kolektyvas pasipildė naujais dalyviais. Buvo atnaujintas repertuaras. Vėliau, kartu su S.Butkevičiene, kolektyvui pradėjo vadovauti meno vadovė Rasa Alseikienė, o nuo 2011 metų kolektyvui pradėjo vadovauti Jurgita Palubinskaitė ir Stasė Butkevičienė. Kolektyvas daug koncertuoja, dalyvauja įvairiose šventėse, festivaliuose ir kituose renginiuose. Kolektyvas Pasaulio lietuvių dainų švenčių, daugkartinis rajono folkloro festivalio "Padainioukem po lėipuom..." dalyvis. Repertuare vietos kaimo žmonių perduotos dainos, pasakojimai, rateliai, liaudies žaidimai ir papročiai bei tradicijos ir kitos dainos. Nuo 2014-2015 metų laike motinystės atostogų, vadovę Jurgitą Girdžiūnienę pavadavo meno vadovė Lena Kaubrytė, kuri puoselėjo muzikavimo ir dainavimo tradicijas. Kolektyvas pasirodė vietos ir rajono šventėse ir renginiuose. 2015 m. rugpjūtį grįžusi meno vadovė Jurgita Girdžiūnienė tęsė kolektyvo veiklą. 2016 m. išėjusią motinystė atostogų, meno vadovę J. Girdžiūnienę pavaduoja meno vadovas Vaclovas Kaubrys. Folkloro kolektyvas pasipildė naujais dalyviais, mokančiais groti instrumentais.

vokalinis_laiviai

Moterų vokalinis ansamblis
(Vad. Jurgita Girdžiūnienė)

  Vokalinis ansamblis susibūrė 2007 metais. Ansamblis dalyvauja "Sidabrinių balsų" rajoniniuose turuose, romansų atlikėjų "Suskinsiu aš..." apžiūrose, įvairiose šventėse ir renginiuose. Kolektyvą vienija ne tik daina ir muzika, bet ir draugiški bei bendruomeniški santykiai. Kolektyvo paruoštas repertuaras džiugina savo apylinkių žmones, bet ir kitur. Mielai kviečiamas kitų rajonų kultūros skyrių, bendruomenių bei bažnyčių . Kuriose giedama įvairios giesmės įvairiomis progomis.  Jas paįvairina Laivių skyriaus vedėjos skaitomos eilės, gražūs ir prasmingi žodžiai. Kolektyvas giedojo Kalėdines giesmes Skuodo rajono Kaukolikų parapijos koplyčioje, Plungės bažnyčios parapijos namuose,  o Rietavo  senelių globos namuose kolektyvas labai laukiamas kiekvienais metais. Kolektyvą jungia draugiškumas, gražios tradicijos ir graži bendrystė. Nuo 2016 m. motinystės atostogų išėjusią meno vadovę J. Girdžiūnienę pakeitė meno vadovas Vaclovas Kaubrys. 

vaiku_kolektyvas

Vaikų vokalinis ansamblis

(Vad. Jurgita Girdžiūnienė) 

Šis kolektyvas gyvuoja jau penkeri metai. Jį papildo vis nauji nariai. Kolektyvo repertuare linksmos ir smagios vaikiškos dainelės, kurios džiugina žiūrovus. Vaikai mielai renkasi į repeticijas, noriai dalyvauja vietos šventėse ir renginiuose. Vaikus vienija graži bendrystė, buvimas drauge.

skaitovai_laiviai

Vaikų etnokultūros būrelis

(Vad. Stasė Butkevičienė)

Būrelis gyvuoja jau ilgis metus. Jo veikloje dalyvauja tiek suaugę, tiek vaikai. Jų repertuaras sudaromas taip, kad būtų išlaikoma gimtoji žemaičių tarmė. Kūriniai renkami iš vietos ar regiono liaudies kūrėjų kūrinių. Taip išlaikomas savitumas ir autentiškumas. Žemaitiško žodžio skambesys maloniai užvaldo klausančių žmonių širdis. Jau eilė metų, vaikai dalyvauja Kretingos rajono, vaikų ir suaugusiųjų meninio žodžio raiškos konkurse „Žodžio skambėjimas“ .Kiekvienais metais kolektyvo dalyviai gauna diplomus už puikų pasiruošimą konkursui. Etnokultūros dalyviai dalyvauja ir vietos ir kitur organizuojamuose renginiuose. Darbo rezultatai nuteikia dar labiau stengtis ir kartu puoselėti gimtąją Žemaičių tarmę. Nuo 2015 m. lapkričio mėn. šiam būreliui pradėjo vadovauti renginių organizatorė Rožė Žvinklienė, kuri šį būrelį pavadino saviraiškos būreliu. Jame dalyvauja ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Visi kartu drąsiai reiškia norus, idėjas ir jas realizuoja koncertuose, edukaciniuose užsiėmimuose, kitur organizuojamuose renginiuose. Nuo 2016 m. gruodžio mėn. išėjusią motinystės atostogų, renginių organizatorę R. Žvinklienę pavaduoja renginių organizatorė Brigita Valinskienė.

IMG_2093

Retro muzikos ansamblis

(Vad. Jurgita Girdžiūnienė)

Retro muzikos ansamblis susikūrė 2011 metais ir gyvuoja iki šiol. Romansų dainos yra mėgstamos žmonių, jos džiugina daugelio širdis savo melodingumu ir prasmingais žodžiais. Kolektyvas koncertuoja vietos šventėse bei renginiuose. Jis mielai kviečiamas koncertuoti ir kitur. Nuolatiniai dalyviai romansų atlikėjų šventėje „Suskinsiu aš...“ Kretingoje, Salantų kultūros centro šventėse.


giedotoju

Kalvarijos kalnų kaimo giedoriai

(Vad. Rožė Žvinklienė)

Laivių kaimo giedoriai jau nuo neatmenamų laikų gieda giesmes, vadinamuosius "Žemaičių Kalvarijos kalnus". Laikui bėgant kito ne tik giesmės, melodijos, bet ir giedoriai. Išliko gyva giedojimo tradicijos perdavimo dvasia: močiutės, mamos giedojo, tad gieda dabar ir jų vaikai. Žmonės Kalnus gieda ne tik per atlaidus, bet ir per laidotuves, šermenis, ar minėdami įvairias mirimo sukaktis. Tradicija giedoti kalnus išliko ir per gavėnią. Seniau per gavėnią kaimo giedoriai giedodavo namuose, o dabar renkasi į bendruomenės namus. Giedant visada svarbiausi vedantieji balsai. Šiuo metu vyrų vedantysis balsas - Anicetas Reika, o moterų - Irena Dobrovolskienė ir Irena Latakienė. Kalvarijos kalnų giesmės - liaudiškojo pamaldumo paminklas, savita Žemaitijos kultūros paveldo dalis.

Tradiciniai renginiai

Pagal tęstinį projektą: "Kaimo lėktarna" renginių ciklai ir šventės
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Užgavėnių šventė
Atvelykio pavakarojimai
Mažosios vaikų Velykėlės
Motinos dienos šventė
Vaikų gynimo diena
Tėvo diena
Vasaros šventė
Pagal tęstinį projektą: Liaudiškos muzikos atlikėjų "Grok, žemaiti, mušk į būgną, kad visiems čia linksma būtų" šventė
Rudens darbų pabaigtuvės
 

Kalėdiniai renginiai

Rajoninė DERLIAUS ŠVENTĖ

Edukaciniai užsiėmimai iš edukacinių užsiėmimų ciklo „Pats išmok ir kitam padovanok“


Atnaujinta 2016-11-30