Kretingos rajono Salantų kultūros centras

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pradžia Apie mus Skyriai Laivių skyrius

Laivių skyrius

El. paštas Spausdinti PDF

Laivių skyrius

laiviu_pastatas

1988 m. įsikūrė Laivių kultūros namai. Darbuotojai dirbę Laiviuose: Margarita Petrauskaitė, Saulius ir Neringa Vincevičiai, Stasė Preibienė, Jonas Dapšauskas, Rasa Jundulaitė, Stasė Butkevičienė. 2010 m. kultūros filialas prijungtas prie Salantų kultūros centro, o 2012 m. pervadintas Laivių skyriumi. 2018 m. pradėta kultūros skyriaus pastato renovacija.

Kolektyvai

Laiviai_folkloro

Folkloro ansamblis

Folkloro kolektyvas įkurtas 1999 metais. Jame įvairaus amžiaus, profesijų ir išsilavinimo bei pomėgių žmonės. Kolektyvą subūrė buvusi Laivių kultūros namų vedėja Stasė Preibienė ir meno vadovas Jonas Dapšauskas. Jiems vadovaujant kolektyvas Pasaulio lietuvių dainų šventėje, daugkartinis rajono folkloro festivalio "Padainioukem po lėipuom...", tarptautinio festivalio "Skamba skamba kankliai" Vilniuje dalyvis. 2007 metais, pradėjus dirbti filialo vedėjai Stasei Butkevičienei ir meno vadovei Rasai Alseikienei veikla buvo atnaujinta. Kolektyvas pasipildė naujais dalyviais, atnaujintas repertuaras. 2011 m. kolektyvui pradėjo vadovauti Jurgita Palubinskaitė ir Stasė Butkevičienė. Repertuare - kaimo žmonių dainuotos dainos, pasakojimai, liaudies žaidimai, papročiai bei tradicijos. 2014-2015 m. išėjusią motinystės atostogų vadovę Jurgitą Girdžiūnienę pavadavo Lena Kaubrytė, kuri ir toliau puoselėjo muzikavimo ir dainavimo tradicijas. Nuo 2019 m. kolektyvui vadovauja Jurgita Girdžiūnienė.


vokalinis_laiviai

IMG_2093

Moterų vokalinis ansamblis

  Vokalinis ansamblis susibūrė 2007 metais. Ansamblis dalyvauja "Sidabrinių balsų" rajoniniuose turuose, romansų atlikėjų "Suskinsiu aš..." apžiūrose, įvairiose šventėse ir renginiuose. Kolektyvą vienija ne tik daina ir muzika, bet ir draugiški bei bendruomeniški santykiai. Kolektyvas ne tik dainuoja, bet ir gieda įvairiomis progomis. Jas paįvairina vedančiųjų skaitomos eilės ir prasmingi žodžiai. Kolektyvą jungia draugiškumas, tradicijos ir graži bendrystė. VokaliniS ansambliS veiklą užbaigė 2016 m.

skaitovai_laiviai

Vaikų etnokultūros būrelis

2014 m. vaikų etnokultūros būrelį subūrusi Laivių skyriaus Stasė Butkevičienę į veiklą įtraukė ne tik vaikus, bet ir suaugusius. Repertuare išlaikoma gimtoji žemaičių tarmė. Kūriniai renkami iš vietos liaudies kūrėjų. Žemaitiško žodžio skambesys maloniai užvaldė klausančių žmonių širdis. Vaikai dalyvavo ne tik vietos ir aplinkinų bendruomenių renginiuose, bet ir konkursuose. Pradėjus dirbti Laivių skyriaus vedėjai Rožei Žvinklienei, etnokultūros būrelis persivadino į saviraiškos būreliu, Kurie drąsiai reiškia norus, idėjas ir juos realizuoja įvairiuose renginiuose.
                                                                                      
saviraisko_burelis_laiviai

20191206_191848 (1)

giedotoju

Kalvarijos kalnų kaimo giedotojai

(Vad. Rožė Žvinklienė)

Laivių kaimo giedoriai jau nuo neatmenamų laikų gieda giesmes, vadinamuosius „Žemaičių Kalvarijos kalnus“. Laikui bėgant kito ne tik giesmės, melodijos, bet ir giedoriai. Išliko gyva giedojimo tradicijos perdavimo dvasia: močiutės, mamos giedojo, tad gieda dabar ir jų vaikai. Žmonės Kalnus gieda ne tik per atlaidus, bet ir per laidotuves ar minėdami įvairias mirimo sukaktis. Tradicija giedoti kalnus išliko ir per gavėnią. Seniau per gavėnią kaimo giedoriai giedodavo namuose, o dabar renkasi į bendruomenės namus. Giedant visada svarbiausi vedantieji balsai. Šiuo metu vyrų vedantysis balsas - Anicetas Reika, o moterų - Irena Dobrovolskienė ir Irena Latakienė. Kalvarijos kalnų giesmės - liaudiškojo pamaldumo paminklas, savita Žemaitijos kultūros paveldo dalis.

received_2530134377252960

Liaudiškos muzikos kaimo kapela

(Vad.Jurgita Girdžiūnienė)

2017 m. meno vadove dirbusi Lena Kaubrytė laiviškius subūrė į liaudiškos muzikos kaimo kapelą, kurioje skamba lietuvių liaudies dainos ir kiti lietuvių autorių kūriniai. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse. Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio kolektyvui vadovauja meno vadovė Jurgita Girdžiūnienė.


Atnaujinta 2020-03-31