Naujienos

Giedotojų grupė surengė akciją „Degu Vėlinių žvakę“

0

Prieš Vėlines Salantų kultūros centro giedotojų grupė suorganizavo popietę „Degu Vėlinių žvakę“. Giesmės pradėtos giedoti prie Salantų bažnyčios statytojo ir visuomenininko prelato Prano Urbonavičiaus kapo. Šiemet minimos jo 80 mirties metinės. Aplankėme ir kitus šventoriuje palaidotus kunigus. Bažnyčioje sugiedota senovinių giesmių už visus mirusiuosius. Vėlinių dieną tradiciškai aplankėme Anapilin išėjusius saviveiklininkus, meno darbuotojus bei Salantus garsinusius žmones.

Giedotojų grupės vadovė Danutė Venckienė

Skip to content