Artimiausi renginiai

Benedikto Bagdanavičiaus šeimos gyvenimo istorijos fotografijų paroda

0

Salantų kultūros centre eksponuojama nuotraukų paroda, atskleidžianti 1920–1940 m. Būtingės pereinamojo punkto viršininku dirbusio Benedikto Bagdanavičiaus šeimos gyvenimo istoriją.

BENEDIKTAS BAGDANAVIČIUS (1892-1961) buvo vyriausias vaikas Skuode gyvenusioje gausioje 8 vaikų mažažemių valstiečių šeimoje. 1919 metais kuriantis nepriklausomai Lietuvos valstybei jis tampa Skuodo muitinės prie sienos su Latvija pareigūnu. 1920 metais paskiriamas Būtingės pereinamojo punkto prie kelio Klaipėda-Liepoja ir sienos su Latvija viršininku. 1940 metais sovietinei armijai okupavus Lietuvą, Būtingės pereinamasis punktas panaikinamas. 1941 m. birželio 22 d. nacistinei Vokietijai okupavus Lietuvą ir čia pradėjus vykdyti žydų genocidą B. Bagdanavičiaus šeimos namai Būtingėje tampa nuo genocido besislapstančių Darbėnų žydų prieglauda. 1944 metais sugrįžus sovietinei kariuomenei B. Bagdanavičiaus šeima išvaroma iš savo namų, o jis pats 1945 m. kartu su broliu išvežamas į Kareliją vergiškam darbui prie Baltosios-Baltijos jūrų kanalo statybos. 1946 m. pavyko sugrįžti į Lietuvą. Netekus savo būsto B. Bagdanavičiaus šeimai tenka glaustis pas žmones Šventojoje. 1948 m. gegužės 22 d. B. Bagdanavičius su žmona Katerina ir sūnumi Ramučiu kaip „buožės“ ištremiami į Irkutsko srities Bolšaja Rečka kaimą Sibire. Dukros Laimutė ir Aldona, tuo metu mokėsi Klaipėdoje ir tremties išvengia. 1957 m. Bagdanavičių šeima iš tremties grįžta į Lietuvą, įsikuria Šilutėje, kur gyvena jų dukra Laimutė. 2016 m. Katerina ir Benediktas Bagdanavičiai už parodytą didvyriškumą karo metais gelbstint žmones nuo nacių genocido, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu (po mirties) apdovanoti Lietuvos valstybės apdovanojimais – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais.

Parodoje eksponuojamos Lietuvos muitinės muziejui priklausančios nuotraukų kopijos iš Aldonos Bagdonavičiūtės (1931-2019) metų archyvo. Šios parodos iniciatorius kraštotyrininkas Romualdas Beniušis, kurio ieškojimų dėka 9 Darbėnų žydų gelbėtojai (po mirties), tarp jų – Katerina ir Benediktas Bagdanavičiai apdovanoti Lietuvos valstybės apdovanojimais – ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO KRYŽIAIS.

Skip to content