Dievdirbystė

Dar tarpukario nepriklausomos Lietuvos metais Salantų apylinkėse beveik kiekvienoje kryžkelėje ar sodyboje buvo statomi kryžiai, papuošti liaudiškais ornamentais, nedidelės koplytėlės su liaudies meistrų – drožėjų išdrožtomis šventųjų statulomis. Prie tų koplytėlių gegužės mėnesį rinkdavosi žmonės giedoti gegužinių pamaldų.
Visoje Lietuvoje gerai žinomas skulptorius Vilius Orvidas, kartu su tėvu įkūręs unikalią akmenų ir meno sodybą – muziejų. Salantiškiai V. Orvidą gerbia ir dėl to, kad jis daug prisidėjo prie Gaidžio kalno sutvarkymo, svarbius tautos įvykius įamžinančių paminklų, puošiančių Salantus, rekonstravimo bei sukūrimo. Salantuose kūrė garsūs respublikoje skulptoriai: Petras Kalenda, Adomas Kvasas, Leonardas Venckus.
Šiuo metu Salantuose gyvena ir kuria nemažai tautodailininkų. Trys iš jų priklauso Lietuvos tautodailininkų sąjungai: Liudas Ruginis, Aloyzas Pocius ir Gintautas Milašius.
Salantų kultūros centre rengiamos tautodailininkų darbų parodos. 2005 m. buvo surengta personalinė P. Kalendos drožinių paroda jo 100 – ųjų gimimo metinių minėjimo proga, jubiliejinė tautodailininko L. Ruginio paroda.

Skip to content