Naujienos

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Salantuose

vilties
0
1941 metų birželio 14 dieną 3 val. nakties prasidėjo masiniai lietuvių areštai. Ištisomis šeimomis žmonės buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, inteligentų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.
Įvairiose Sibiro vietose tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kitus sunkius fizinius darbus. Be to, juos vargino šaltos aplinkos sąlygos, jiems patiems teko statytis būstus.

Tremtis nėra vien skaičiai ar datos. Gyvuliniais vagonais Sibiro kryptimi pajudėjo žmonės su skirtingais likimais, istorijomis ir mintimis, todėl siekdami parodyti, kad kiekvienas likimas yra svarbus, Salantų miesto žmonės rinkosi į Gedulo ir vilties dienos minėjimą, kuris prasidėjo šv. Mišiomis Salantų bažnyčioje, o vėliau persikėlė prie tremtinių paminklo. Čia buvo degamos žvakės, tremtinių atminimas pagerbtas tylos minute, gražiais žodžiais bei Salantų kultūros centro Giedotojų ansamblio dainomis.

Salantų kultūros centro inf.

Skip to content