Naujienos

Gegužinės pamaldos Laiviuose

0
Kiekvienais metais, gegužės mėnesį, Laivių kaimo gyventojai susirenka į Majų, giedoti giesmes, dėkoti Dievui ir Mergelei Marijai už suteiktą gyvenimą, prašo sveikatos, gero derliaus, pasimeldžia už išėjusiuosius. Ačiū už skirtą laiką maldai, „pravadninkui“ Anicetui Reikai, Danutei Mikalauskienei už kaimo kryžkelės koplytėlės sutvarkymą, už šiltą pasibuvimą – Aloyzui ir Daratai Mickams, už liaudiškojo giedojimo tradicijos puoselėjimą.
Laivių skyriaus vedėja Rožė Žvinklienė
 
Skip to content