Naujienos

Imbariečių sąskrydis “Sugrįžom – 2012” ant Imbarės piliakalnio

Mes sugrizome_small
0
Jau trečią kartą  Imbarės bendruomenės žmonės tradiciškai pirmąjį liepos šeštadienį rinkosi ant Imbarės piliakalnio, kur vyko imbariečių sąskrydis ,,Sugrįžom- 2012″. Imbariečio Juozo Baltaro iniciatyva, kuris prieš trejus metus žengė pirmąjį žingsnį, pačioje gražiausioje krašto vietovėje – ant piliakalnio, vėl susitiko po visus Lietuvos kampelius išsibarstę čia gyvenę, aplinkiniuose kaimuose gyvenantys imbariečiai, susirinko pabendrauti, pasidalinti prabėgusių metų įspūdžiais, pasidžiaugti, jog dauguma iš dalyvių gyvena ar gyveno toje gražioje, tėvų išpuoselėtoje žemėje.

,,Širdis prisipildo nenusakomo jausmo, kai , prabėgus vieneriems metams, mes vėl sugrįžtame į Tėviškę, tėvų, senelių, prosenelių vaikščiotą Imbarės žemę. Laiko ratas apsisuko labai greitai. Vieneri metai – ne toks jau ilgas laiko tarpas, tačiau juose visko būta…”, – kalbėjo sąskrydžio vedėja Aušra Dvarionienė. Į sąskrydį susirinkę dalyviai noriai dalinosi prisiminimais, bendravo. Kai kurių imbariečių akyse sužibo  net džiaugsmo ašaros. Jie dėkojo organizatoriams, kad jų dėka galima susirinkti į vieną vietą gamtoje, linksmai ir draugiškai pasišnekučiuoti  su tais, kurių vaikystė, jaunystė ir branda siejasi būtent su šia vieta – Imbarės žeme. Dalyviai,nieko neslėpdami, bendravo, vienas kitam šypsojosi. ,,Šie susitikimai mums reikalingi ne vien todėl, kad galėtume susirinkę vienas kitu pasidžiaugti, svarbu, kad tie susitikimai liktų gyvi prisiminimuose”- kalbėjo A. Dvarionienė.

Sąskrydyje dalyvavęs Imbarės bedruomenės seniūnaitis Adomas Gikaras dalyviams linkėjo sveikatos, negailėjo šiltų žodžių susitikimo iniciatoriui  imbariečiui Juozui Baltarui, Salantų kultūros centro  Žvainių kultūros namų renginių organizatorei Aušrai Dvarionienei, padėjusiai įgyvendinti jo  sumanymą – organizuoti imbariečių sąskrydį. Tądien džiaugsmo neslėpė ir pats sąskrydžio iniciatorius Juozas Baltaras. Gerų žodžių negailėjo susitikimo rėmėjams UAB ,,NOKVĖJA”, salantiškiui Pranui Bėrontui, žvainiškiui Jurgiui Dvarionui, skaudališkiui Algiui Beniušiui, Gargždelės kaimo gyventojui Sauliui Indriuškai, Imbarės jaunimui, kuris ant laužo dalyviams išvirė skanią žuvienę… Padėkota ir sąskrydyje dalyvavusiems Salantų kultūros centro dainininkams Vaclovui Kaubriui ir Aroldui Domarkui. Nebuvo pamiršti ir vardadienius šventę Mindaugai. Jiems užkabinti imbariečio medžio drožėjo Augustino Zaleckio drožiniai- Mindauginių medaliai.
Sąskrydžio metu tradiciškai pirmą kartą susitikime dalyvaujantiems imbariečiams reikėjo duoti priesaiką, pasivaišinti duona ir druska. Kai kurie dalyviai į sąskrydį atvyko pirmą kartą, kurie kartu su visais nuoširdžiai bendravo, žaidė žaidimus, dalyvavo rungtyse, dainavo. Visi sąskrydžio dalyviai vieningai tvirtino, kad Imbarės piliakalnis jiems labai brangus, augantys galiūnai ąžuolai ir svyruokliai beržai primena čia prabėgusias vaikystės, jaunystės dienas, pirmąją meilę. Čia ateiti dažniau, sugrįžti į praeitį, pabūti norėtų ne vienas, tačiau gyvenimas kiekvienam nutiesė savus kelius, kuriais jie dabar ir eina. 
Vakare visi sąskrydžio dalyviai susirinko prie uždegto draugystės laužo. Susitikimo dalyviai Sigutė Gikarienė iš Gaivališkės kaimo ir Pranas Bėrontas iš Salantų aktyviausiems dalyviams įteikė paruoštus diplomus, o visiems dalyviams, dalyvavusiems rungtyse, buvo įteikti pačių imbariečių paruošti suvenyrai – mezginiai, medžio drožiniai.  Visiems dalyviams buvo palinkėta stabtelėti, susimąstyti apie tai, kas esame tiek sau, tiek kitiems, palinkėta dažniau sustoti, kad  galėtume pasidžiaugti brangiausia ką turime – tai gyvenimu. ,, Švęskit kiekvieną dieną, švęskit darbą ir poilsį, švęskit tiesiog gyvenimą”- linkėjo renginio vedančioji  A. Dvarionienė.

Žvainių kultūros namų renginių organizatorė Aušra Dvarionienė

Fotoreportažas

Vaizdo reportažas

Skip to content