Naujienos

Kūrėjų popietėje

0
Spalio 28 d. į jau tradicine tapusią kūrėjų šventę “Žodžiu, garsu, spalva, forma” vietinius kūrėjus pakvietė Salantų kultūros centro specialistai.

Kūrėjus savo namų muziejuje mielai sutiko  Salantų tautodailininkas, medžio meistras Liudas Ruginis.


„Ruduo, ruduo… Pasiekta daug, ir nuveikta jau daug… Ir vienumoj, rudens tamsoj, mes ilgimės paslapčia dainos ar posmo spalvotam lapų patale…“, – nostalgiškai šventę pradėjo Salantų KC renginių organizatorius Vidmantas Budrys pristatydamas Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos laureatą, svetingųjų namų šeimininką L. Ruginį. Tautodailininkas susirinkusiesiems pasakojo apie savo muziejaus įkūrimą, komentavo širdžiai mielus ar ne iškart pasisekusius drožinius.  Jis sakėsi esąs labai patenkintas, kad meno žmonės susirinko jo namuose ir kad sušildyti židinio liepsnos jie visi kalbės viena – meno – kalba.

Savo eiles nepasididžiavo paskaityti Daiva Stonkuvienė, kuri prisipažino svaigstanti kūryba ir įkvėpimo minutėmis mintis išguldo popieriuje. Visiems salantiškiams ir ne tik jiems gerai žinomas muzikantas, dainininkas ir mėgėjų teatro režisierius Vaclovas į susirinkusiuosius irgi kreipėsi jam nelabai įprastai – eilėmis. Žinoma audringų plojimų sulaukė ir jo dainos.

Alfonsą Fabijonavičių salantiškiai vadina vaikščiojančia liaudies enciklopedija: jis kupinas gyvenimiškos išminties, neieškąs kišenėje šmaikštaus žodžio, be to, esąs artistiško būdo.

„Turiu Dievo dovaną atsiminti visokias „balabuškas“: juokingas istorijas, įdomius posakius, minkles, anekdotus, priežodžius. Sugalvojau visa tai sudėti į atskirą knygą, nors tikrai nepretenduoju į rimtus rašytojus, – A. Fabijonavičius išvardino tikslius surinktų liaudies išmonės „perlų“ skaičius: dainų – 85, anekdotų – 7, patarlių ir priežodžių – 32, kupletų – 17, minklių – 9, mįslių – 25. Čia pat ponas Alfonsas paporino šmaikščią istoriją ir sudainavo linksmą dainą.

Gerai žinoma Salantuose audėja Regina Jablonskienė šventėje atliko dar savo tėvo dainuotą žemaitišką dainą. O pradėjus koncertina groti Stasiui Gailiui, svečiai net pašokti susiruošė. Puikus muzikantas S. Gailius pradėjo groti būdamas septyniolikos metų, įsigijęs namų darbo dvieilę koncertiną. Maždaug tuo pat metu pasidirbo ir kojinį būgną, kuris, pasak pateikėjo, Žemaitijoje buvo būtinas. Gretimame kaime gyvenęs muzikantas jam parodė pagrindines tonacijas, ir gabus jaunuolis pradėjo griežti iš pradžių kaimo šokių vakaronėse, patalkiuose. Grįžusį iš kariuomenės muzikantą jau kvietė groti ir į vardynas, vestuves. Nusipirkęs dabartinę koncertiną „Pearlqueen“, Stasys grojo ne tik vestuvėse, bet ir Kretingos bei Salantų kultūros namų kaimo kapelose.

Visi smagiai jautėsi kai savo kūrybos dainas pritardamas gitara atliko Antanas Valinskas. Beje, jo kūrybos dainų galima rasti ir garsaus žemaičio Žilvino Žvagulio kompaktiniuose diskuose.

„Neleiskime nuovargiui surakinti sielos, o smulkmenoms užgožti bei aptemdyti to, kas svarbiausia – galimybės tiesiog gyventi. Juk mes tokie  patys – ieškantys, mylintys ir trokštantys meilės. Dėkojame kūrybingiems ir nerimstantiems, kurie kuria ir puoselėja, kurie ieško naujų meninės raiškos formų“, – baigiantis šventei sakė ir kūrėjams prisiminimui po žvakę dovanojo Salantų KC specialistai.

VITALIJA VALANČIUTĖ
Nuotraukos V.Valančiutės ir A.Preibienės

Skip to content