Laivių skyrius

Platelių g. 26, Laivių k., LT-97317 Imbarės sen., Kretingos r.

1988 m. įsikūrė Laivių kultūros namai. Darbuotojai dirbę Laiviuose: Margarita Petrauskaitė, Saulius ir Neringa Vincevičiai, Stasė Preibienė, Jonas Dapšauskas, Rasa Jundulaitė, Stasė Butkevičienė. 2010 m. kultūros filialas prijungtas prie Salantų kultūros centro, o 2012 m. pervadintas Laivių skyriumi. 2018 m. pradėta kultūros skyriaus pastato renovacija. Kultūros skyriaus pastatas baigtas renovuoti 2021 metais. Jame įsikūrė kaimo bendruomenė, biblioteka ir Salantų kultūros centro Laivių skyrius.

Kolektyvai

Giedotojų grupė (Vad. Rožė Žvinklienė)

Laivių kaimo giedoriai jau nuo neatmenamų laikų gieda giesmes, vadinamuosius „Žemaičių Kalvarijos kalnus“. Laikui bėgant kito ne tik giesmės, melodijos, bet ir giedoriai. Išliko gyva giedojimo tradicijos perdavimo dvasia: močiutės, mamos giedojo, tad gieda dabar ir jų vaikai. Žmonės Kalnus gieda ne tik per atlaidus, bet ir per laidotuves ar minėdami įvairias mirimo sukaktis. Tradicija giedoti kalnus išliko ir per gavėnią. Seniau per gavėnią kaimo giedoriai giedodavo namuose, o dabar renkasi į Laivių skyrių. Giedant visada svarbiausi vedantieji balsai. Šiuo metu vyrų vedantysis balsas – Anicetas Reika, o moterų – Irena Dobrovolskienė. Kalvarijos kalnų giesmės – liaudiškojo pamaldumo paminklas, savita Žemaitijos kultūros paveldo dalis. 2021 metais ,,Liaudiškojo giedojimo tradicija Salantų krašte“ įrašyta į Kretingos rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.

 

Kapela ,,Laivē“  (Vad. Jurgita Girdžiūnienė)

2017 m. meno vadove dirbusi Lena Kaubrytė laiviškius subūrė į liaudiškos muzikos kaimo kapelą, kurioje skamba lietuvių liaudies dainos ir kiti lietuvių autorių kūriniai. Nuo 2019 m. lapkričio kolektyvui vadovauja meno vadovė Jurgita Girdžiūnienė. Vadovė ugdo kapelos ,,Laivē“ dalyvių muzikinę saviraišką, populiarina instrumentinę muziką, kad ji taptų prieinama ir miela kiekvieno klausytojo širdžiai, o patiems kapelos dalyviams būtų vienas iš maloniausių laisvalaikio praleidimo būdų. 2022 metais kolektyvas dalyvavo liaudiškų kapelų šventėje ,,Kretingėškė polka“. Kiekvienais metais koncertuoja Salantų miesto šventės respublikinėje tautodailės ir amatų mugėje, Kretingos, Plungės, Skuodo rajonų kultūros skyriuose, aplinkinių rajonų bendruomenių organizuojamuose renginiuose.

Repeticijų laikas – pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 19 val.

Skip to content