Laivių skyrius

Platelių g. 26, Laivių k., LT-97317 Imbarės sen., Kretingos r.

1988 m. įsikūrė Laivių kultūros namai. Darbuotojai dirbę Laiviuose: Margarita Petrauskaitė, Saulius ir Neringa Vincevičiai, Stasė Preibienė, Jonas Dapšauskas, Rasa Jundulaitė, Stasė Butkevičienė. 2010 m. kultūros filialas prijungtas prie Salantų kultūros centro, o 2012 m. pervadintas Laivių skyriumi. 2018 m. pradėta kultūros skyriaus pastato renovacija.

Kolektyvai

Kalvarijos kalnų kaimo giedotojai (Vad. Rožė Žvinklienė)

Laivių kaimo giedoriai jau nuo neatmenamų laikų gieda giesmes, vadinamuosius „Žemaičių Kalvarijos kalnus“. Laikui bėgant kito ne tik giesmės, melodijos, bet ir giedoriai. Išliko gyva giedojimo tradicijos perdavimo dvasia: močiutės, mamos giedojo, tad gieda dabar ir jų vaikai. Žmonės Kalnus gieda ne tik per atlaidus, bet ir per laidotuves ar minėdami įvairias mirimo sukaktis. Tradicija giedoti kalnus išliko ir per gavėnią. Seniau per gavėnią kaimo giedoriai giedodavo namuose, o dabar renkasi į bendruomenės namus. Giedant visada svarbiausi vedantieji balsai. Šiuo metu vyrų vedantysis balsas – Anicetas Reika, o moterų – Irena Dobrovolskienė ir Irena Latakienė. Kalvarijos kalnų giesmės – liaudiškojo pamaldumo paminklas, savita Žemaitijos kultūros paveldo dalis.

Folkloro kolektyvas su instrumentine grupe (Vad. Jurgita Girdžiūnienė)

2017 m. meno vadove dirbusi Lena Kaubrytė laiviškius subūrė į liaudiškos muzikos kaimo kapelą, kurioje skamba lietuvių liaudies dainos ir kiti lietuvių autorių kūriniai. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse. Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio kolektyvui vadovauja meno vadovė Jurgita Girdžiūnienė.

Skip to content