Mokamos paslaugos

KRETINGOS RAJONO SALANTŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

1. Salantų kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo koncertinė programa kitoje savivaldybėje – nuo 100,0 Eur iki 300,00 Eur.

2. Salantų kultūros centro ir / ar jo skyriuose rengiamos šventės, festivaliai, kai dalyvauja pramoginio žanro, profesionalūs meno atlikėjai – nuo 3,00 Eur iki 15,00 Eur.

3. Salantų kultūros centro edukacijos:

3.1. vaikams – 3,00 Eur;

3.2. suaugusiesiems – 5,00 Eur.

4. Edukacinės programos „Lino kelias: nuo senovės kuršių iki šių dienų lietuvių buities“ vieno užsiėmimo kaina vienam 1–10 ir / ar 1–4G klasių moksleiviams – 3,00 Eur.

5. Salantų kultūros centro patalpų (su bendro naudojimo patalpomis) suteikimo trumpalaikiams renginiams, kai bilietai neplatinami, paslaugos 1 valandos įkainiai:

5.1. parodų salė (II a.) – 25,00 Eur;

5.2. žiūrovų salė – 40,00 Eur;

5.3. Juodupėnų, Laivių ir Žvainių skyrių salės – 30,00 Eur.

6. Salantų kultūros centro patalpų (su bendro naudojimo patalpomis) suteikimo trumpalaikiams renginiams koncertinėms įstaigoms, organizacijoms, teatrams, atlikėjams, atvykstantiems gastroliuoti į Kretingos rajono Salantų kultūros centrą ir / ar jo skyrius, kai bilietai platinami, įkainiai:

6.1. vaikų renginiams – 12 proc. nuo surinktų lėšų;

6.2. suaugusiųjų renginiams – 14 proc. nuo surinktų lėšų;

6.3. Juodupėnų, Laivių ir Žvainių  skyrių salių –12 proc. nuo surinktų lėšų.

7. Neįgaliesiems, pensininkams, moksleiviams ir studentams į šiame priede nurodytus koncertus ir spektaklius taikoma 50 proc. bilieto kainos nuolaida.

8. Atsižvelgdamas į renginių (1, 2 punktai) meninį lygį, bilietų ar paslaugų kainas įsakymu nustato Salantų kultūros centro direktorius.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. Nr. T2-79 sprendimas  „Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

Skip to content