Naujienos

Paminėta Kultūros diena

Kulturos_diena-small
0
Į Kretingos rajono kultūros centrą balandžio 14 dienos vakarą rinkosi rajono kultūros įstaigų – kultūros centrų ir skyrių, bibliotekų, muziejaus darbuotojai, tautodailininkai, meno mėgėjai bei jų šeimų nariai. Kultūros diena paminėta jubiliejinį – penktą kartą. Ta proga buvo pagerbti tie, kurie geba ir atiduoda save kitiems, kad pražįstų Gėrio ir Grožio žiedai kiekvienoje širdyje, puoselėja tradicijas ir papročius, kultūros paveldą, tenkina gyventojų kultūrinius poreikius už gerus darbus nelaukdami jokio atlygio. Kasmet vis daugiau plačiosios visuomenės ir institucijų įsitraukia į šios dienos paminėjimą. Šių metų Kultūros dienos koncepcija – kultūros prioritetas visuomenės gyvenime. Kultūros dienos paminėjimu siekiama stiprinti visuomenės suvokimą, jog vertybėmis paremta kultūra yra žmogaus išminties ir dvasingumo raiška, galinti suvienyti žmones kurti darnią visuomenę. “Kultūra mes išreiškiame savo šalies unikalumą, atspindime papročių savitumą, primename savo dvasinės gyvasties šaknis, pagerbiame šviesiausius ją puoselėjančius žmones” – kalbėjo Kretingos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Reimonda Ruškuvienė.

Šiemet buvo nominuota 11 šviesuolių, tarp kurių ir salantiškiai Genovaitė ir Leonas Dapšauskai – už senųjų tradicijų (Kalnų giedojimo) puoselėjimą bei “Bičiulių” klubo įkūrėjui Adolfui Stanevičiui – už bendražmogiškų pilietinių vertybių puoselėjimą.
Ta proga susirinkusiems koncertavo geriausios rajono liaudiškos kapelos – tarp jų ir Salantų kultūros centro kapela, vadovaujama Evaldo Pučkoriaus.
Po renginio Kultūros centro direktorė Stasė Preibienė organizavo kultūros darbuotojams bei salantiškiams meno puoselėtojams išvyką į naktinę Palangą.

Vaclovas Kaubrys
Paruošta pagal “Švyturio” informaciją.

A.Stanevicius2_small Kapela_small Palangoje_small

Skip to content