Projektinė veikla

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪRINĖS VEIKLOS, VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ IR ATMINTINŲ DIENŲ MINĖJIMO PROGRAMŲ SALANTŲ KULTŪROS CENTRE PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO VERTINIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO 2023 m. vasario 14 d. Nr. V-14

LĖŠŲ, SALANTŲ KULTŪROS CENTRO KULTŪRINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTYMO SUVESTINĖ

ĮSAKYMAS DĖL KULTŪRINĖS VEIKLOS, VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ, ATMINTINŲ DIENŲ MINĖJIMO PROGRAMŲ SALANTŲ KULTŪROS CENTRE PROJEKTŲ FINASNAVIMO KONKURSO VERTINIMO KOMISIJOS TVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ IŠ KULTŪRINĖS VEIKLOS, VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ IR ATMINTINŲ DIENŲ PROGRAMŲ SKYRIMO 2022 m. vasario 28 d. Nr. V-06

2021 m. Salantų kultūros centro ir skyrių vykdomi projektai

Kultūros centro 2021 metų Atvirų erdvių veiklos programai įgyvendinti lėšos

Kultūros centro 2021 metų Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programai įgyvendinti lėšos

Kultūros centro 2021 metų Etninės kultūros plėtros programai įgyvendinti ir Kultūros programos skyrimo įgyvendinimo lėšos

Salantų kultūros centro projektų, iš dalies finansuojamų Lietuvos kultūros tarybos 2021 m. sąrašas

2020 m. Salantų kultūros centro ir skyrių vykdomi projektai

Kultūros centro 2020 metų Etninės kultūros plėtros programai įgyvendinti ir Kultūros programos skyrimo įgyvendinimo lėšos

Kultūros centro 2020 metų Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programai įgyvendinti lėšos

Kultūros centro reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimo projektams skirtos lėšos 2020 m.

2019 m. Salantų kultūros centro ir skyrių vykdomi projektai Kultūros centro

2018 metų renginių ciklo „Salantai – laimės barometras“ projekto iš dalies finansuojamo iš Kultūros rėmimo fondo skyrimo

2011 metais Kultūros centro vykdyti projektai Kultūros centro

2018 metų Etninės kultūros plėtros programai įgyvendinti ir Kultūros programos skyrimo įgyvendinimo lėšos Kultūros centro

2018 metų Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programai įgyvendinti lėšos Kultūrinės veiklos projektų,

2018 m. iš dalies finansuojamų iš rajono savivaldybės biudžeto, sąrašas

2017 m. Kultūros centro vykdomi projektai

2016 m. Kultūros centro vykdomi projektai

2012 m. Kultūros centro vykdomi projektai

Skip to content