Naujienos

Salantų bažnyčiai – 100

baznycia_001small
0
Spalio 22 dieną salantiškiai minėjo dabartinės bažnyčios statybos 100-ąjį jubiliejų. Salantų parapija, kulktūros centras, seniūnija ir bendruomenė surengė iškilmes šiai reikšmingai datai paminėti. Šia proga šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Jonas Boruta, o Vilniaus dailės akademijos (VDA) leidykla pristatė šiai sukakčiai skirtą solidų ir išsamų leidinį – monografiją “Salantų bažnyčia. Istorija, meno vertybės ir žmonės”.

Prieš keletą metų buvusiam Salantų parapijos klebonui Sauliui Katkui kilo idėja, jog reikia įamžinti bažnyčios statybos jubiliejų. Savo sumanymais pasidalijo su Žemaitijos akademijos atsakinguoju direktoriumi Povilu Šverebu. Pastarasis šias mintis perdavė Vilniaus dailės akademijos rektoriui Adomui Butrimui, kuris mielai sutiko į Salantus atsiųsti desantą istorikų ir menotyrininkų, kurie profesionaliai pasidomėjo Salantų parapijos istorija, architektūra, dailės turtais, liturginiais indais, vargonais bei varpais. Prie knygos išleidimo prisidėjo rėmėjai – Kretingos rajono savivaldybės administracija, Salantų miesto bendruomenė, Salantų parapija, Raimonda ir Raimondas Preibiai, Morten Sigurd Ruud ir Žilvinas Žvagulis. Salantų bendruomenės taryba, vadovaujama Vaidučio Butkaus, knygos išleidimo idėją labai palaikė ir įdėjo daug pastangų, kad ji išvystų dienos šviesą. Pasimeldę po didingais Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios skliautais, salantiškiai ir svečiai turėjo progą dalyvauti knygos, skirtos bažnyčios šimtmečiui, pristatymo iškilmėse. Monografijos pristatyme dalyvavę VDA specialistai, rengę straipsnius knygai, Kretingos rajono savivaldybės atstovai bei svečiai, neabejingi šio krašto istorijai, teigė, kad išleistoji knyga yra kultūros paminklas šiai vietovei ir jos žmonėms.
Parengta pagal laikraščio “Švyturys” korespondentės Vitalijos Valančiutės straipsnį.
Autorės fotonuotraukos

baznycia_002small baznycia_003small baznycia_004small

baznycia_005small baznycia_006small baznycia_007small
Skip to content