Naujienos

Žvainių skyriaus moterys gieda gegužines giesmes

majus
0
Gegužinės pamaldos (mojava, majus) – tradicinės kasdienės pamaldos, vykstančios gegužės mėnesį, skirtos Švč. Mergelės Marijos pagarbinimui. Jos pravedamos ne tik bažnyčiose, bet ir tikinčiųjų namuose.

Prie Gargždelės kaime esančios Marijos koplytėlės, Angelės Donėlienės sodyboje, vakarais žmonės renkasi giedoti gegužinių giesmių (giedama švč. Mergelės Marijos litanija, malda „Atsimink“ ir giesmė „Sveika, Marija“). Čia giesmes gieda Imbarės karšto bei Salantų miesto žmonės.

Žvainių skyriaus renginių dalyviai taip pat mielai meldžiasi gegužės vakarais prie koplytėlių. Moterys, besirenkančios giedoti Majaus, pasakojo apie tėvų joms įskiepytą pagarbą ir meilę tikėjimui, apie svarbių krikščioniškų tradicijų išlaikymą.

Fotogalerija

Žvainių skyriaus vedėja Vitalija Valančiutė

Skip to content