Naujienos

Sveikinimai Lietuvai nuo Imbarės piliakalnio

liepos6
0
„Lietuva gintarinė svajonė,
Kunigaikščių kilnių sukurta…
Tai Valstybė ant Baltijos kranto,
Čia per amžius gyvuot pašvęsta…
Čia artojų, žvejų žalias kraštas
Ir legendos narsių karžygių…
Kurie žemę nuo priešų apgynė,
Stovi pilkapiai čia milžinų…“, – taip savo dainų ir poezijos vakarą „Sveikinimai Lietuvai Nuo Imbarės piliakalnio“ pradėjo Žvainių skyrius ir „Imbariečių draugija“.

Renginyje dalyvavo ir dainas, bei savo kūrybos eiles dovanojo Kretingos rajono kultūros centro Kūlupėnų skyriaus moterų vokalinis ansamblis, Salantų kultūros centro Žvainių skyriaus vokalinis ansamblis ir instrumentinė grupė (vad. Antnas Žvinklys), Kretingos rajono kultūros centro Lazdininkų skyriaus vedėjas Raimondas Grabys, Salantų kultūros centro Laivių skyriaus Vaclovo Kaubrio ir Aroldo Domarko duetas, Salantų parapijos klebonas Juozas Rudys, Skuodo literatų klubo „Nojus“ nariai Leonas Rimeikis, Adelė Viskontienė, Genutė Kaunienė ir Bronė Diekontienė bei skuodiškis poetas Pranis Žvinklys, Salantų ir Imbarės krašto poetės Adelė Semenavičienė, Aldona Anužienė, „Imbariečių draugijos“ pirmininkė Daiva Stonkuvienė.
Renginį labai papuošė čia apsilankę Salantų gimnazijos skautai. Valstybės dienos proga nuoširdžius ir prasmingus linkėjimus išsakė Rajono mero pavaduotoja Danutė Skruibienė, Tarybos nariai Almantas Skruibys ir Povilas Turauskis, Imbarės seniūnas Antanas Turauskis.
 Šio renginio dalyviai aktyviai įsijungė ir į akciją „Ačiū“, nes vienu iš valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos projektų yra atvirukų kampanija „Ačiū“, kuria siekiama padėkoti visiems prisidėjusiems Lietuvos kelyje į sėkmę. Pasitinkant atkurtos Lietuvos Šimtmetį prisiminta, kad Lietuvos sėkmė yra mūsų visų ir pasakyta „Ačiū“ už tai, ką turime šiandien. Už mažas ir dideles pergales, už tai, kad esame. Lietuvą kūrė ir tebekuria visi Lietuvos žmonės, tiek gyvenantys Lietuvoje, tiek užsienyje.
21 val. sugiedota „Tautiška giesmė“. Šis išskirtinis veiksmas sujungė visus pasaulio lietuvius. Šiemet visi esantys Lietuvoje buvo kviečiami susitikti ant 100 Lietuvos piliakalnių, taigi būtent nuo 100 Lietuvos piliakalnių visi kartu pradėjome pasitikti Atkurtos Lietuvos Šimtmetį. Imbarės piliakalnis ir buvo vienas iš to šimto piliakalnių, kur vyko šis gražus, meilė Tėvynei dvelkiantis renginys.
Žvainių skyriaus vedėja Vitalija Valančiutė
Skip to content