Naujienos

Šventė Laiviuose

Grok_small
0

Spalio 12 dienos vakarą Laivių filiale gražiausiais garsais ir akordais vėl suskambo tradicinė – vienuolikta liaudiškos muzikos atlikėjų šventė “Grok, žemaiti, mušk į būgną, kad visiems čia linksma būtų”.

Šventėje dalyvavo Kretingos kultūros centro Darbėnų  (vad. P.Pučkorius) ir Rūdaičių (vad. S.Lukauskis) skyrių kapelos, armonikierius iš Kretingos Rimantas Staponas, bandonininkas iš Salantų Stasys Gailius, Antanas Urba iš Darbėnų ir pasakotoja iš Juodupėnų Aldona Stonkuvienė.
Vakaro vedantieji Petras Litvinas, Jurgita Palubinskaitė ir Stasė Butkevičienė nestokojo skleisti gerą nuotaiką per visą vykusį vakarą. Kapelos griežė ir dainavo skambias melodijas . Keldami gerą nuotaiką žiūrovams. Armonikieriai gi nenusileido kapeloms ir virkdė savo instrumentus vienas už kitą vis puikiau. O jau pasakotojos iš Juodupėnų Aldonos Stonkuvienės pasakojami jumoristiniai eilėraščiai kėlė juoką  žiūrovams. O jų sugužėjo pilna Laivių kultūros namų salė. Buvo daug sveikinimų, palinkėjimų, daug gėlių. Į šventę atvykusi Salantų kultūros centro direktorė Stasė Preibienė, kuri pirmoji buvo „Grok, žemaiti,mušk į būgną, kad visiems čia linksma būtų“ iniciatorė, pasidžiaugė jog tęsiamas pradėtas darbas ir pasidžiaugė gražiai suorganizuota švente. Šventė buvo begalo šilta ir pasisekusi. Tą dieną antra graži proga buvo Laivių bendruomenės centro „Laiviai“ 10-čio paminėjimas. Jos pirmininkė Irena Šetkienė pasveikino visus su gražiomis mūsų kaime šventėmis. Žmonės ilgai linksminosi ir vakarojo prie gausiai nukrautų vaišėmis stalų, kuriuos paruošė bendruomenės žmonės. O rudeninį dangų nušvietė šventinis fejerverkas kurį padovanojo Ramutės ir Algio Bertašiaus šeima.O žmonės džiaugėsi ir dėkojo šventės organizatoriams už patirtas nuostabias akimirkas.

Salantų kultūros centro Laivių skyriaus vedėja Stasė Butkevičienė

Fotoreportažas

Skip to content