Naujienos

Trys karaliai Salantuose

Karaliai_small
0
Sausio 6 – ąją Kristaus apsireiškimo (Trijų karalių) iškilmės. Katalikų Bažnyčios liturgijoje ši šventė skirta prisiminti tam Naujajame testamente aprašytam įvykiui, kai iš Rytų šalies į Jeruzalę, stebuklingos žvaigždės vedami, atkeliavę trys išminčiai klausinėjo Erodą, kur yra gimusis žydų karalius, ir pagaliau rado kūdikį su motina Marija, jį pagarbino ir atidavė atneštąsias dovanas – aukso, smilkalų ir miros.

Be dėmesio ši šventė neliko ir Salantuose bei Kalnalyje. Salantų kultūros centro specialistai pakvietė salantiškius ir Kalnalio parapijos žmones į šventę. Prieš šv. Mišias parapijiečiai sulaukė Trijų karalių – pasak legendos, Kaparo (Gasparo), Melchioro ir Baltazaro. Iki šių dienų yra išlikusi tradicija šios šventės metu Bažnyčioje pašventinta kreida pirmąsias jų vardų raides užrašyti ant namų durų – K + M + B. Klausgalviškio Liudo Augaičio suburtas jaunimas mielai atliko Trijų karalių šventei būdingų personažų vaidmenis. Audrius, Paulius ir Jurgis tądien tapo karaliais, mažasis Kristijonas  – angeliuku, Rūta – žvaigžde, Mantas, Kotryna ir pats Liudas šventinę nuotaiką kūrė giesmėmis ir muzikos instrumentais, o Julius ir Ernestas vadeliojo „karališką vežimą“.
Vienas įdomiausių šios šventės papročių – tai „trijų karalių“ su „žvaigžde“ vaikščiojimas pakiemiui, visus giesmėmis sveikinant ir vaišinantis bei renkant sau dovanas. Į Kalnalį ir Salantus Trys karaliai atvyko papuoštu vežimu, pakinkytu žirgais, aplankė bažnyčiose buvusias prakartėles ir geriausiais linkėjimais „apdalijo“ mieste įsikūrusių įstaigų darbuotojus, kai kuriuos gyventojus.Laimės, sveikatos Naujaisiais metais linkėjimas – tai žiemos švenčių papročių prasmė. O Trys karaliai – jau „gaidžio žingsnelis“ į pavasarėjimą. Tik kažkodėl gamta apie pavasarėjimą, nepaisant Trijų karalių, visai negalvoja.
Pakalbinti salantiškiai sakė, kad nuoširdžiai džiaugiasi, jog ir jų mieste atgaivinta sena tradicija – Trijų karalių vaikštynės. Kalnalio parapijos žmnonėįs irgi buvo labai maloniai nustebinti tokios staigmenos, mat į šią bažnyčią Trys karaliai užsukę bebuvo jau seniai.Tai tarsi paskutinis štrichas užbaigiant prasmingą ir šventišką Kalėdų laikotarpį. Pasak Salantų kultūros centro direktorės Stasės Preibienės, prieš kelerius metus pradėta organizuoti Trijų karalių šventė sulaukė žmonių dėmesio ir tapo tradicine.

VITALIJA vALANČIUTĖ

Foto akimirkos

Skip to content