Darbo užmokestis

Pareigos Darbuotojų
skaičius
2022 m. Eur Darbuotojų
skaičius
2023 m.
III ketv. Eur
Direktorius 1 * 1 *
Vyriausioji buhalterė 1 * 1 *
Kultūrinės veiklos vadybininkas 1 * 1 *
Etnokultūrinės veiklos koordinatorė 1 * 1 *
Meno vadovas 6 1320 4 1438
Ūkio dalies vedėjas 1 * 1 *
Valytojas 4 735 4 840
Garso, šviesos ir scenos inžinierius 1 * 1 *
Skyriaus vedėjas 3 1235 3 1450
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių
metų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų
praėjusio ketvirčio vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
pateikiamas tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Vyriausybės 2003 m. balandžio
18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“. Nauja redakcija nuo 2018-12-15).
Skip to content