Darbo užmokestis

Pareigos Darbuotojų
skaičius
2023 m. Eur Darbuotojų
skaičius
2024 m.
I ketv. Eur
Direktorius 1 * 1 *
Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 *
Kultūrinės veiklos vadybininkas 1 * 1 *
Etnokultūrinės veiklos koordinatorius 1 * 1 *
Meno vadovas 4 1400 5 1469
Ūkio dalies vedėjas 1 * 1 *
Valytojas 4 840 4 924
Garso, šviesos ir scenos inžinierius 1 * 1 *
Skyriaus vedėjas 3 1457 3 1534
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių
metų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų
praėjusio ketvirčio vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
pateikiamas tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Vyriausybės 2003 m. balandžio
18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“. Nauja redakcija nuo 2018-12-15).
Skip to content