Teatras

Salantuose nuo seno mėgstamas vaidybos menas. Įvairūs spektakliai buvo statomi dar tarpukario Lietuvoje. Saviveiklininkai vaidino vokiečių okupacijos metais, sovietmečiu. Spektakliai būdavo statomi ir mokykloje, ir kultūros namuose.
1951 m. pirmąjį savo spektaklį Salantuose pastatė mokytojas Feliksas Grabys. Tai buvo V. Rozovo pjesė “Amerikos balsas”. 1952 m. minint rusų rašytojo N. V. Gogolio šimtąsias metines, jis užsimojo pastatyti garsiąją rašytojo komediją “Revizorius”. Ji buvo parodyta kultūros namų scenoje. žmonių buvo pilna salė. Elektros nebuvo, scenoje švietė primusinė lempa, kuriai prigesus, kas nors iš salės atėjęs pripumpuodavo.
Teatro mylėtojai iš tų laikų taip pat prisimena F. Grabio pastatytus spektaklius – K. Sajos “Melų diena”, “Reptilija”, “Ką gali mergaitės” ir kt. Tačiau bene svarbiausias įvykis to meto scenos gyvenime buvo 1954 m. pastatyta I. Štoko muzikinė komedija pasakų motyvais “Velnių malūnas”. Pastatyme dalyvavo kone visi mokyklos mokytojai, dalis mokinių. Spektaklį režisavo buvęs Telšių žemaičių teatro aktorius mokytojas Mečislovas Mikuta.
Netrukus kultūros namų scenoje M. Mikuta pastatė A. Ostrovskio “Be kaltės kaltieji”. Po to su mokytojų dramos kolektyvu ėmėsi labai sunkaus darbo – statyti A. Arbuzovo “Tanią”.
Svarbus įvykis buvo 1958 m. naujųjų kultūros namų atidarymas. Tuo metu jau buvo elektra, neblogai įrengta scena, nemaža erdvė dekoracijoms. Tada daugelis kolektyvų suskato statyti spektaklius.
Medicinos darbuotojai, vadovaujant V. Gramaliauskui, sėkmingai pastatė J. Baltušio pjesę “Gieda gaideliai”. M. Mikuta kartu su mokytojais ir kultūros namų artistais pastatė A. Vienuolio pjesę “Prieblandoje”. Ne mažesnį įspūdį žiūrovams paliko ir ilgai neišnyko iš atminties M. Mikutos statyta R. Blaumanio pjesė “Sūnus palaidūnas”.
F. Grabys kartu su mokiniais ėmėsi statyti didelį spektaklį – K. Binkio “Atžalynas”. jis sulaukė didelio pasisekimo. 1994 m. F. Grabys įsteigė Salantų mėgėjų teatrą ir per dešimtį metų pastatė 11 pjesių : K. Sajos “Paršo gaudynės”, Žemaitės “Apsiriko”, R. Kaškausko “Vaiduokliai vienkiemyje”, R. Blaumanio “Vagys” ir kt. Žiūrovai Salantų mėgėjų teatrą pamėgo, ne kartą teko vaidinti Nasrėnuose, Skuode, Mažeikiuose, Kretingoje.
Šiandien Salantų mėgėjų teatro spektaklius režisuoja ilgametis teatro aktorius Vaclovas Kaubrys, kaip režisierius debiutavęs su K. Sajos komedija ” Pakaruoklis”.
2008 metais mėgėjų teatras tapo Lietuvos kaimų ir miestelių mėgėjų teatrų konkurso “Pastogė-2008” laureatu su Vaclovo Kaubrio režisuota E.Untulio komedija “Nuosis so apgamo”.
2009 metų kovo 27 d. kolektyvas atšventė savo veiklos 15 metų sukaktį. Nuo šiol kolektyvas vadinasi Salantų kultūros centro mėgėjų teatras “Lėktarna”.
2010 metais kolektyvas dalyvavo regioninėje “Pastogė-2010” apžiūroje Anuplėnuose (Radviliškio raj.).

Mėgėjų teatras “Lėktarna”

(Vadovas Vaclovas Kaubrys)

1994 metais mėgėjų teatrą įkūrė režisierius Feliksas Grabys. Vaidinta daugelyje šalies miestų, miestelių ir kaimų, vyskupo M.Valančiaus muziejaus klojime. Kolektyvas – daugkartinis respublikinių festivalių “Pastogė”, “Klojimo teatrų krivūlė”, “Vaidinam tėvų kalba” dalyvis. Nuo 2006 m. mėgėjų teatrui vadovauja Vaclovas Kaubrys. 2008 metais kolektyvas tapo kaimų ir miestelių konkurso “Pastogė-2008” laureatu, pristatęs E.Untulio komediją “Nuosis so apgamo”. 2009 metais mėgėjų teatras šventė 15 metų jubiliejų. 2010 m. kolektyvas dalyvavo regioniniame Lietuvos kaimų ir miestelių konkurse “Pastogė-2010” bei Žemaitijos regiono mėgėjų teatrų festivalyje “Lėktarna-2010”.

Skip to content