Kolektyvai

ETNOSTUDIJA

(vad. Rita Šukienė)

Salantų kultūros centre 2020 m. vasarą pradėjusi veikti ETNOSTUDIJA kviečia į etnokultūrinę veiklą prisijungti vaikus, jų tėvelius bei senelius. ETNOSTUDIJOJE mokoma groti tradiciniais instrumentais (kanklėmis, lumzdeliu, skudučiais, būgneliu, armonika, cimbolais ir kt.) bei dar labiau pažinti žemaitišką folklorą – tradicines dainas ir šokius, žaidimus, tautosaką. Kartu ruošiamės ir švenčiame tradicines kalendorines šventes, išbandome tradicinius amatus, rankdarbius.

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir penktadieniais.

VOKALINIS ANSAMBLIS

(Vad. Irmantas Norkus)

Vokalinis ansamblis savo istoriją pradėjo 1995 metais. Ansamblis – aktyvus daugelio įvairiausių švenčių dalyvis ne tik rajoniniuose, regioniniuose renginiuose, bet ir dažnas svečias koncertinėse išvykose į kitus Lietuvos miestus. Metams einant keitėsi kolektyvo vadovai ir dalyviai.
Nuo 2019 metų vokaliniam tercetui vadovauja Salantų kultūros centro meno vadovas Irmantas Norkus. Šiuo metu kolektyvas didelį dėmesį skiria repertuaro atnaujinimui, ruošia programas tolimesniems koncertiniams pasirodymams, apžiūroms, plėtoja vokalinės muzikos žanrą.

 

 

GIEDOTOJŲ ANSAMBLIS

(Vad. Danutė Venckienė)

Giedotojų ansamblis susibūrė 2008 metais. Puoselėdami senąsias giedojimo tradicijas, kolektyvas Gavėnios ir Advento metu gieda Kalvarijos kalnus. Gegužės mėnesį renkasi prie koplytėlių giedoti "Majų". Prieš Vėlines giedotojų ansamblis gieda senovines giesmes ir gieda kapinėse, pagerbdami išėjusiuosius. Ansamblio tradicija - liepos mėnesio išvykos į Žemaičių Kalvariją, kur jas apeidami (Kristaus kančios kelio koplyčias) gieda giesmes, vadinamuosius „Žemaičių Kalvarijos kalnus“.

FOLKLORO ANSAMBLIS

(Vad. Danutė Venckienė)

Ansamblis susikūrė 1994 metais. Folkloro ansamblyje savo krašto dainas dainuoja įvairaus amžiaus dainų mylėtojai. Ansamblis 2003 metais dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje "Mes". Kolektyvas daugkartinis rajono folkloro ansamblių šventės "Padainioukem po lėipuom" Kretingoje dalyvis, vyskupo M.Valančiaus gimtinės muziejaus švenčių dalyvis, Joninių švenčių organizatorius ir dalyvis. 2010 m. dalyvavo liaudies muzikos šventėje Babrungėnuose (Plungės r.). Buvusios ansamblio vadovės - Valentina Budrienė ir Lena Kaubrytė. Folkloro ansamblis dalyvavo folkloro šventėje "Bieg opelė vingrordama" Mosėdyje, miesto šventėje Salantuose, Antaninių šventėje Imbarėje, Nepriklausomybės atkūrimo šventėje Erlėnuose, Joninėse, Užgavėnėse, Dainų šventės apžiūroje Kretingoje. Kiekvienais metais Salantų miesto šventės Tautodailės ir amatų mugės dalyvis; Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimo dalyvis. 2015 m. dalyvavo Šilinių atlaiduose Šatraminių koplyčioje.

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA „STRAZDELIS“

(Vad. Irmantas Norkus)

Liaudiškos muzikos kapela susikūrė 2009 metais. Koncertavo Salantų miesto šventėje, Joninėse. 2010 metais kolektyvas dalyvavo liaudiškų kapelų šventėje "Kretingėškė polka", Kretingos miesto bei Derliaus šventėse. Kapela buvo kviečiama koncertuoti Kretingos bei kitų rajonų šventėse. 2011 metais kapela pripažinta geriausia rajone. 2013 m. dalyvavo Kretingos vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 760-osioms metinėms paminėti šventiniame koncerte. 2014 m. organizavo kapelų šventę "Nuo vakarų ligi rytų, gros kapelijos kartu". Kolektyvas gyvavo 2009-2014 metais. 2016 m. savo veiklą vėl atnaujino, o jos vadovu tapo Petras Pučkorius. 2019 m. liaudiškos muzikos kapelos vadovu tapo Irmantas Norkus. Šiuo metu kolektyvas aktyviai repetuoja atnaujindamas repertuarą ir ruošiasi tolimesniems koncertiniams pasirodymams.

 

LINIJINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „MOZAIKA“

(Vad. Alma Preibienė)

Populiarėjant Line Dance 2008 metų rudenį susibūrė linijinių šokių grupė. Pirmasis grupės pasirodymas įvyko 2009 m. „Muzikos dienos" akcijoje Salantuose. 2010 metais Salantų miesto šventėje „Šokių šėlsmas“ šoko 30 moterų, o nuo 2011 m. į miesto šventę kviečiami prisijungti kolektyvai iš Gargždų, Klaipėdos, Skuodo, Mažeikių, Kretingos r. Linijinių šokių grupė neapsiriboja Kultūros centro, rajono renginiais: Kintuose („Pramoga 2010“), Nidoje („Į Pajūrį su Vespa“ 2014, 2015 m.), Gargžduose miesto šventėje (2014, 2015 m.). Nuo 2011 metų tarptautinio Line Dance festivalio Palangoje dalyvis.

LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „SALANTA“

Šokių kolektyvas "Salanta" gyvuoja nuo 1995 metų. Per šį laikotarpį šokėjos dalyvavo Salantų, Kretingos miestų ir kaimyninių rajonų šventiniuose renginiuose. Kolektyvas 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės dalyvis. Nuo 1977 metų respublikinio tautinių šokių konkurso "Pora už poros" dalyvis, o 2005 metais pateko į baigiamąjį turą ir užėmė II vietą. Tautinio šokio kolektyvas "Salanta" - 2007 metų Dainų šventės "Būties ratu" Kaune bei 2009 m. tūkstantmečio Dainų šventės "Laiko brydėm" Vilniuje dalyvis. 2010 metais kolektyvas atšventė savo 15 metų jubiliejų projektiniu festivaliu "Šuokuom, šuokam ė da šuoksem...", kuris tapo tradiciniu.

Skip to content