Kolektyvai

ETNOSTUDIJA

(vad. Rita Šukienė)

Salantų kultūros centre 2020 m. vasarą pradėjusi veikti ETNOSTUDIJA kviečia į etnokultūrinę veiklą prisijungti vaikus, jų tėvelius bei senelius. ETNOSTUDIJOJE mokoma groti tradiciniais instrumentais (kanklėmis, lumzdeliu, skudučiais, būgneliu, armonika, cimbolais ir kt.) bei dar labiau pažinti žemaitišką folklorą – tradicines dainas ir šokius, žaidimus, tautosaką. Kartu ruošiamės ir švenčiame tradicines kalendorines šventes, išbandome tradicinius amatus, rankdarbius.

ETNOSTUDIJA 2021 m. dalyvavo parodų atidarymuose, Salantų miesto šventėje, šeimų iškyloje ant Alkos kalno, renginyje ant Gaidžio kalno, advento vakare, žygyje „Kardo rinktinės partizanų takais“, išvykoje Kartenoje. ETNOSTUDIJA parengė virtualius video siužetus (Laisvės gynėjų diena, margučių marginimo dirbtuvės). ETNOSTUDIJOS dalyvis Edgaras Petrovas tapo Mažosios Lietuvos regioninio rato TRAMTATULIS 2021 m. laureatu.

2021 m. užmegztas bendradarbiavimas su Vėžaičių kultūros centro jaunaisiais kanklininkais, Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansambliu KURŠIUKAI, Kretingos rajono kultūros centro vaikų folkloro ansambliu KITEP.

2022 m. gegužės 21 d. ETNOSTUDIJA (atstovaujama Benedikto Daukšos, Edgaro Petrovo, Jono Narkevičiaus) tapo respublikinio pilietinių dainų konkurso SUDAINUOKIME LIETUVAI vykusio Alsėdžiuose (Plungės r.) nugalėtoja.

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais.

VOKALINIS ANSAMBLIS

(Vad. Irmantas Norkus)

Vokalinis ansamblis savo istoriją pradėjo 1995 metais. Ansamblis – aktyvus daugelio įvairiausių švenčių dalyvis ne tik rajoniniuose, regioniniuose renginiuose, bet ir dažnas svečias koncertinėse išvykose į kitus Lietuvos miestus. Metams einant keitėsi kolektyvo vadovai ir dalyviai.
Nuo 2019 metų vokaliniam tercetui vadovauja Salantų kultūros centro meno vadovas Irmantas Norkus. Šiuo metu kolektyvas didelį dėmesį skiria repertuaro atnaujinimui, ruošia programas tolimesniems koncertiniams pasirodymams, apžiūroms, plėtoja vokalinės muzikos žanrą. 2021 metais vokalinis ansamblis Respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurso baigiamajame etape pelnė II laipsnio Diplomą.

 

GIEDOTOJŲ ANSAMBLIS

(Vad. Danutė Venckienė)

Giedotojų ansamblis susibūrė 2008 metais. Puoselėdami senąsias giedojimo tradicijas, kolektyvas Gavėnios ir Advento metu gieda Kalvarijos kalnus. Gegužės mėnesį renkasi prie koplytėlių giedoti "Majų". Prieš Vėlines giedotojų ansamblis gieda senovines giesmes ir gieda kapinėse, pagerbdami išėjusiuosius. Ansamblio tradicija - liepos mėnesio išvykos į Žemaičių Kalvariją, kur jas apeidami (Kristaus kančios kelio koplyčias) gieda giesmes, vadinamuosius „Žemaičių Kalvarijos kalnus“. 2021 metais „Liaudiškojo giedojimo tradicija Salantų krašte“ įrašyta į Kretingos rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.

FOLKLORO ANSAMBLIS

(Vad. Danutė Venckienė)

Ansamblis susikūrė 1994 metais. Folkloro ansamblyje savo krašto dainas dainuoja įvairaus amžiaus dainų mylėtojai. Ansamblis 2003 metais dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje "Mes". Kolektyvas daugkartinis rajono folkloro ansamblių šventės "Padainioukem po lėipuom" Kretingoje dalyvis, vyskupo M.Valančiaus gimtinės muziejaus švenčių dalyvis, Joninių švenčių organizatorius ir dalyvis. 2010 m. dalyvavo liaudies muzikos šventėje Babrungėnuose (Plungės r.). Buvusios ansamblio vadovės - Valentina Budrienė ir Lena Kaubrytė. Folkloro ansamblis dalyvavo folkloro šventėje "Bieg opelė vingrordama" Mosėdyje, miesto šventėje Salantuose, Antaninių šventėje Imbarėje, Nepriklausomybės atkūrimo šventėje Erlėnuose, Joninėse, Užgavėnėse, Dainų šventės apžiūroje Kretingoje. Kiekvienais metais Salantų miesto šventės Tautodailės ir amatų mugės dalyvis; Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimo dalyvis.

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA „STRAZDELIS“

(Vad. Irmantas Norkus)

Liaudiškos muzikos kapela susikūrė 2009 metais. Koncertavo Salantų miesto šventėje, Joninėse. 2010 metais kolektyvas dalyvavo liaudiškų kapelų šventėje "Kretingėškė polka", Kretingos miesto bei Derliaus šventėse. Kapela buvo kviečiama koncertuoti Kretingos bei kitų rajonų šventėse. 2011 metais kapela pripažinta geriausia rajone. 2013 m. dalyvavo Kretingos vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 760-osioms metinėms paminėti šventiniame koncerte. 2014 m. organizavo kapelų šventę "Nuo vakarų ligi rytų, gros kapelijos kartu". Kolektyvas gyvavo 2009-2014 metais. 2016 m. savo veiklą vėl atnaujino, o jos vadovu tapo Petras Pučkorius. 2019 m. liaudiškos muzikos kapelos vadovu tapo Irmantas Norkus. Šiuo metu kolektyvas aktyviai repetuoja atnaujindamas repertuarą ir ruošiasi tolimesniems koncertiniams pasirodymams. 2021 m. liaud. muz. kapela „Strazdelis“ atstovavo Kretingos rajoną tarptautiniame festivalyje „Regionų muzika“ Leborko mieste Lenkijoje.

LINIJINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „MOZAIKA“

(Vad. Alma Valinskienė)

Lietuvoje populiarėjant Line Dance šokiams 2008 m. spalio mėn. susibūrė linijinių šokių grupė „Mozaika“. Užsimezgusi draugystė su kolektyvais iš Gargždų, Klaipėdos, Mažeikių, Radviliškio, Šiaulių apskrities „Saulės linija“, Kelmės, Žemaičių Kalvarijos skatina bendradarbiauti rengiant bendras programas. Grupė „Mozaika“ aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje ir respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose. Nuo 2011 m. dalyvauja tarptautiniame linijinių šokių festivalyje „Draugystės tiltas“ Palangoje. Šokių grupė „Mozaika“ rengia respublikinį linijinių šokių festivalį „Linijinių šokių šėlsmas“ nuo 2010 m.

LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „SALANTA“

Kretingos rajono Salantų kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Salanta“ savo veiklą pradėjo nuo 1995 metų. Kolektyvas aktyviai koncertavo ne tik Salantuose, Kretingos rajone, bet ir dalyvavo regioniniuose šokių festivaliuose – „Nupinkim margą šokių pynę“ Plungės r. (2016, 2017), „Pramoga“, Kintuose (2010, 2012, 2014), 2005 m. – respublikiniame konkurse „Pora už poros“ Birštone (III vietos diplomas). Šokių kolektyvas „Salanta“ – nuolatinis Lietuvos dainų švenčių dalyvis. 

Nuo 2017 m. „Salanta“ išaugo į vyresniųjų liaudiškų šokių grupę, kuri toliau aktyviai dalyvauja rajono koncertinėje veikloje, regioniniuose, respublikiniuose šokių festivaliuose bei konkursuose. 2018 m., minint Lietuvos šimtmetį – Vakarų krašto bei Kretingos rajono Dainų šventėse. 2021 m. – respublikiniame konkurse „Pora už poros“ Prienuose ir pelnė III laipsnio diplomą,  Lietuvos šiaurės krašto liaudiškų šokių kolektyvų konkurse „Suk, suk ratelį“ Kuršėnuose ir pelnė I vietos diplomą.

Šokių grupė „Salanta“ dalyvavo ir tarptautiniuose festivaliuose-konkursuose (Kroatijoje 2019 m., Lenkijoje 2021 m.), tarptautiniame liaudiškų šokių sambūryje „Samtis kultūros“ (Klaipėdoje 2019).

Nuo 2006 m. liaudiškų šokių grupė „Salanta“ rengia projektą „Šuokuom, šuokam ė da šuoksem...“.

 

Skip to content