Naujienos

Majų giedojimai Salantų krašte

0

Akimirkos iš gegužinių pamaldų – MAJŲ giedojimų prie koplytėlių Salantuose, Juodupėnuose, Laiviuose.

Prasideda parengiamieji darbai įgyvendinant projektą „LIAUDIŠKASIS GIEDOJIMAS: GYVUOJANTI / NYKSTANTI ŽEMAIČIO TAPATYBĖS DALIS“. Projekto tikslai orientuoti į šios išskirtinės tradicijos, artėjančios prie išnykimo slenksčio populiarinimą, gaivinimą, išsaugojimą pasitelkiant vaizdo ir garso fiksavimo metodus bei pristatant profesionalaus meno atlikėjų parengtas šios tradicijos interpretacijas. Tikimasi, kad supažindinus Salantų krašto bendruomenes su projekto rezultatais bus parodytas dėmesys, įvertinimas ir pagarba ne tik pačioms bendruomenėms, bet ir nuo seno šiose bendruomenėse puoselėtoms liaudiškojo giedojimo tradicijoms.

Liaudiškojo giedojimo tradicija Salantų krašte įtraukta į Kretingos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Salantų kultūros centro informacija
Skip to content